171027 engagemang.jpg

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Det värdefulla engagemanget

Hur får man engagerade medarbetare som alla strävar åt samma håll?

Den här typen av frågor stöter vi på väldigt ofta när vi pratar med industrin i vårt område. Det finns självklart inga lätta svar på denna frågeställning men det finns oerhört mycket forskning på området.

Richard Berglund från Swerea IVF föreläste om Det värdefulla engagemanget som är ett försök att koka ner tillgänglig forskning från en rad olika fält till en handbok kring hur man kan arbeta med dessa frågor. I sammanfattning kan man konstatera att det, precis som med Lean, till stor del handlar om att ha medarbetarna i fokus och att ha duktiga och kompetenta ledare som självklart blir nyckelfigurer i detta arbete.

Läs mer om Det värdefulla engagemanget på Swerea IVFs hemsida.

 

Tack för en bra träff! Till våren är Personal & Ekonomi-gruppen tillbaka med bl.a. ”Svåra samtal” som tema.

Publicerad: 2017-10-27 kl. 14:40

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00