170421 afs.jpg

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - De nya föreskrifterna i organisatorisk och social arbetsmiljö

Den nya föreskriften i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) började gälla from 31 mars 2016 men vad innebär den egentligen?

Fullt hus kan man säga att det blev på denna välbesökta fokusgrupp som tydligt visar på intresset för denna fråga.

Undersökningar visar t.ex. att 40% av långvariga sjukskrivningar kan härledas till stress i någon form på arbetsplatsen. Kostnaden för företag, samhälle och inte minst individen är enorma. Här är det således inte bara frågan om vad man måste göra som arbetsgivare utan faktiskt vad man bör göra för att på sikt vara ett välmående och vinstdrivande företag.

Som så många andra gånger hamnar ledarskapet högt på agendan men också att ge våra chefer och ledare rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt och därmed vara goda chefer och ledare.

En mycket matnyttig och intressant träff som vi anordnade tillsammans med Adecco. Tack alla för ert engagemang under träffen!

Publicerad: 2017-04-21 kl. 13:51

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00