170310 digitalisering.jpg

Fokusgrupp Inköp & Logistik – Nyindustrialisering och digitalisering

Big Data, Internet of Things och Industri 4.0 – kärt barn har många namn men hur hänger det ihop och hur påverkar det oss?

Idag var första fokusgruppsträffen för året och först ut var Inköp & Logistik som fick en ordentlig genomgång i ämnet digitalisering. Med hjälp av Magnus Mörstam, RISE (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), fick vi en god insikt i hur de olika delarna i detta enorma område hänger ihop och varför det går så fort med utvecklingen just nu. Vi tittade också på goda exempel på digitalisering i industrin - ofta handlar det om effektivisering och förbättringar av existerande processer genom digitala verktyg.

Tack alla för en trevlig träff med mycket utbyte och högt i tak!

Publicerad: 2017-03-10 kl. 11:17

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00