170602 Processer.jpg

Fokusgrupp Inköp & Logistik - Har du koll på dina flöden/processer?

Sista fokusgruppsträffen för våren summerar det vi alla försöker att lyckas med - ständiga förbättringar.

Flaskhalsar, slöserier, värdeskapande tid osv. Välbekanta uttryck som de flesta av oss känner till men samtidigt så svåra att omsätta i praktiken. Detta var den stora diskussionspunkten på den här träffen som leddes av Tomas Helling.

Ledarskap är en viktig del, att hålla i rodret och ha uthållighet när det går trögt är helt nödvändigt. En annan viktig faktor är att också fylla på med inspiration och motivation för att ständigt hålla hela företaget införstått i varför man gör det man gör. Den effektiva verksamheten byggs inte över en natt utan det är ett enträget arbete som kräver systematiskt arbete kontinuerligt.

Mycket bra diskussioner på denna avslutande träff för våren och stort tack för allas deltagande och engagemang!

Publicerad: 2017-06-02 kl. 11:30

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00