Finansiering för små och medelstora företag

Stat, region och EU erbjuder en lång rad finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag och nästan 200 intresserade fyllde salen då Industriell Dynamik anordnade seminarium i Göteborg.

Under förmiddagen fick vi information från flera organisationer:

Till Almi kan företag i alla branscher, och även privatpersoner, vända sig för att få stöd. Just nu har Vinnova gett Almi i uppdrag att dela ut innovationscheckar för IP-strategi riktade till företag med kvinnlig vd.

Vi har turen att bo i Västra Götalandsregionen som erbjuder flera olika stöd från konsultcheckar till kort för forskning och utveckling.

För alla företag som lämnar in ansökningar till Vinnovas olika utlysningar bjöds på några viktiga tips för att komma igenom nålsögat vid bedömningen. Tänk på detta innan du skickar in din ansökan:

  • Låt någon annan läsa och kontrollera att ansökan går att förstå för den som inte är invigd
  • Svara på de frågor som ska besvaras
  • Ansökan ska visa att företaget har bra koll på projektets kostnader
  • Mycket viktigt är att visa hur projektet har påverkan på hållbarhet och jämställdhet

Just nu har Klimatklivet 500 ytterligare miljoner att dela ut i år till projekt som syftar till att sänka utsläppen.

EUSME Supportkontor kan du få stöd med att hitta rätt väg in i spännande EU-projekt.

Inte bara det offentliga stöder företagen och med i programmet var också en presentation av möjliga privata finansieringar t.ex. affärsänglar och crowdfunding.

Nästa gång vi pratar finansiering är 22 september i Vänersborg då bl.a. en representant från Svensk-amerikanska Handelskammaren kommer att närvara. Mer information hittar du här!

Detta seminarium planeras återkomma nästa år vid samma tidpunkt – för att inte missa något intressant seminarium kan du klicka här för kalendern på Industriell Dynamiks hemsida.

 

Några länkar för dig som vill veta mer:

Västra Götalandsregionens stöd:
www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod

Almi Väst:
www.almi.se/Vast/Unik-ide/
www.almi.se/Vast/Utveckla-foretag1

EUSME Support 2020:
eusme.se

Klimatklivet:
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet

Vinnova:
www.vinnova.se

Spännande EU-program: 
www.innoenergy.com 
www.climate-kic.org
eitrawmaterials.eu

Publicerad: 2017-08-30 kl. 14:44

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00