170317_fokusgrupp_kvalitet_CE-märkning.jpg

CE-märkning för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

CE-märket får allt större betydelse och RISE är en av de oberoende och opartiska organisationer som hjälper företag att CE-märka sina produkter. Man kan säga att CE-märkning är ett pass för att passera alla landgränser inom Europas gemensamma marknad.

Lennart Aronsson, RISE (fd. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), guidade oss på denna Fokusgrupp Kvalitet från historien bakom CE-märkning till dagens direktiv och förordningar.

För enkla produkter kan och får tillverkaren sköta allt själv, är produkten däremot komplicerad måste en tredjepartsgranskning göras. En CE-märkning innebär att tillverkaren intygar att produkten följer ett eller flera direktiv eller förordningar.

Jag som tillverkare anlitar en oberoende part, t.ex. RISE, för att utföra tester. Jag får sedan ett certifikat som ligger som grund till Försäkran om överensstämmelse (DoC – Declaration of Conformity) som jag kan visa upp vid behov. Själva CE-märket sätter jag på själv. Det är alltså mycket viktigt att företaget har ordning på de dokument som ligger till grund för märkningen.

Som underleverantör CE-märker jag inte, men måste följa min kunds anvisningar och se till att jag har koll och dokument som t.ex. visar på material och materialflöde.

Olika krav

Beroende på produkt, ställs det olika krav för att kunna CE-märka. Dessa avgörs av det direktiv som gäller för just den produkten. Några exempel:

För byggprodukter gäller Byggproduktförordningen (CPR – Construction Products Regulation) vilken säger att CE-märkning är obligatorisk.

Maskindirektivet säger t.ex. att egenbyggda eller ombyggda maskiner måste vara CE-märkta ur säkerhetssynpunkt. Detta gäller också testutrustningar och pressverktyg.

Som underleverantör CE-märker jag inte, men måste följa min kunds anvisningar och se till att jag har koll och dokument som t.ex. visar på material och materialflöde.

Reflektioner från gruppdiskussioner

En del företag kan sköta sig själva, andra måste ta in extern kompetens vilket medför stora kostnader för sme-företag.

Övriga länktips

Ordlista till CE-märkning

 

 Tack till alla deltagare för en intressant träff med många frågor och diskussioner! 

 

Publicerad: 2017-03-17 kl. 15:34

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00