Fokusgrupp-Produktion-151124_webb.jpg

Fokusgrupp Produktion - Flödeseffektivisering

Hur kan vi arbeta för att få ett effektivare flöde inom produktionen?

Detta ämne berör alla som arbetar i tillverkande industri och diskuterades på senaste träffen som var hos Westcoast Windows. 

Malin Hallin och Peter Lundin, Swerea IVF, ledde dagen med teori blandat med praktik. Flera intressanta diskussioner kom upp under träffen, speciellt när deltagarna fick som uppgift att se vad som påverkade flödet hos värdföretaget och sedan delge gruppen sina iakttagelser. Som alltid när man har roligt tog tiden slut för fort – nästa gång tar vi med detta i beräkningen!

Några intryck från dagen:
”Sluta springa… Att stanna upp och se vad man kan göra bättre.”
”Intressanta diskussioner. Intressant att höra andra företags problematik.”
”Att granska våra egna flöden och processer. Varför gör vi som vi gör idag.

 
Tack Westcoast Windows för besöket!

Publicerad: 2015-11-26 kl. 18:57

Senast ändrad: 2016-02-03 kl. 11:34