konflikthantering 151009.jpg

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Från surdeg till konflikt

Konflikthantering på arbetsplatsen är något vi alla måste förhålla oss till.

Vissa arbetsplatser har ofta konflikter och vissa har det betydligt mer sällan. Att skapa ett klimat på arbetsplatsen med högt i tak och gemensamma ramar för hur man beter sig på möten, hur beslut tas etc. är bra men vad kan man göra mer? Om detta handlade senaste fokusgruppen i Personal & Ekonomi och Rikard Hedlund ifrån Högskolan Väst gav oss förhållningssätt och metoder att tänka på och jag tror att samtliga deltagare gick hem med flertalet goda tips i bakhuvudet!


Tack alla för att ni gav av era egna exempel och erfarenheter!

Publicerad: 2015-10-09 kl. 13:07

Senast ändrad: 2016-02-03 kl. 11:34