Fokusgrupp Kvalitet - Internrevision

För alla som har en ISO-certifiering är internrevisionen ett bra verktyg för att hela tiden förbättra och förenkla sitt arbete.

undefined

IUC Väst har tidigare genomfört en utbildning i internrevision och idag var det dags för en gemensam diskussion i hur man går tillväga. Owe Andersson från Backoffice Scandinavia satte lite ramar på träffen genom att delge gruppen om sina 20 år i branschen och sedan var det gruppdiskussioner som stod på schemat. Utvärderingarna pekade inte minst på nyttan med att få diskutera saker i grupp med människor med ungefär samma arbetsuppgifter men på olika företag.

Bra diskussioner som vanligt och stort tack till alla deltagare!

 

Publicerad: 2015-04-24 kl. 00:00

Senast ändrad: 2016-02-03 kl. 11:34