Näringslivsdag i Tanum

En dag för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Tanums kommun har ett unikt koncept på sin näringslivsdag och arrangerade för andra året i rad en dag då företagare, politiker och tjänstemän möter elever i årskurs 9. Detta som ett led i arbetet för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Temat för dagen var kreativitet där Teo Härén föreläste om ämnet och bjöd på många nya insikter. Kreativitet är konsten och vetenskapen att tänka ut många nya lösningar utifrån kunskap man redan har. Teo gav flera tips bl.a. öva på andras problem, ge dig själv inspiration och bryt en vana medvetet.

Föreläsningen blandades med inspel från publiken och små diskussioner på teman från Teo. Budskap som kom fram under dagen var att ”det är viktigt att respektera varandra trots olika åsikter”, ”följa sina drömmar” och ”det du gör ska du göra så bra du kan”. Efter föreläsningen fick eleverna möjligheten att testa sin kreativitet på verkliga exempel från de lokala företagen.

Foto: Elenor Olofsson, Näringslivsenheten, Tanums kommun

Länk till Tanums kommun

 

Publicerad: 2018-10-05 kl. 16:44

Senast ändrad: 2018-10-12 kl. 17:13