Kompetensnavet avslutas

Det socialfondsfinansierade projektet Kompetensnavet är i avslutningsfas.

Projektet ser både stora och små resultat hos de dryga 90 företag som till slut genomförde utvecklingsprogrammet bestående av åtta gemensamma träffar varvat med företagsspecifik coachning.

De metoder och verktyg samt den kompetens projektet inneburit för projektets anställda kommer att tillvaratas och fortsätta att utveckla företag i regionen. Vårt mål är att företagen ska bli attraktiva arbetsgivare som har medarbetare med rätt kompetens och som står väl rustade för kommande omställningar.

Projektet har bidragit till att företagen, genom en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet på arbetsplatserna, nu har verktyg för bland annat kompetenskartläggning och medarbetarsamtal. Detta skapar förutsättningar för arbetsplatser att ge lika villkor till kvinnor och män med olika bakgrund.

På projektets sista programträff för deltagande företag i slutet av juni 2018 spelades ett antal korta filmer in för att visa några axplock av resultaten hos deltagande företag. Dessa finns att se på IDC West Swedens Youtube-kanal, här nedan hittar du intervjun som spelades in med vårt medlemsföretag AH Automation AB.

 

Publicerad: 2018-08-29 kl. 19:03

Senast ändrad: 2018-08-30 kl. 09:19