Öka takten för att nå målet

Få bidrag för att minska dina koldioxidutsläpp.

På en inspirationsträff med fokus på lösningar för omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland gavs mycket användbar information om hur och var det finns pengar att söka. Träffen riktade sig till stora som små företag inom industrin och andra aktörer som vill minska sin klimatpåverkan.

Klimatklivet

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.

Det är i första hand Länsstyrelsen i respektive län som ger råd och stöd till dig som ska ansöka om pengar.

Länk för mer information:
Klimatklivet 

Klimat2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region.

På hemsidan kan du som företag eller organisation skriva på att du vill vara med och ställa om.

Länkar för mer information:
Klimat2030
Här skriver du på!

Hållbar Utveckling Väst – ekonomiskt stöd för energikartläggning

Hållbar utveckling Väst är det regionala energi- och hållbarhetskontoret i Västra Götaland och stöttar energieffektivisering i små och medelstora företag. Man uppmanar företagen att lyfta blicken och börja arbeta med dessa frågor idag - även om det är högkonjunktur just nu så vänta inte!

Hållbar Utveckling Väst hjälper till med administrationen i samband med ansökan.

Länkar för mer information:
Hållbar Utveckling Väst
Energirådgivning

Industriklivet

Industriklivet är tänkt att bli ett komplement till Klimatklivet. Den stora frågan är utsläppen av växthusgas där industrin står för en tredjedel. Stödet ska ha fokus på processindustrin som, även om den är effektiv i en global jämförelse, behöver minska utsläppen ytterligare.

Satsningen innebär stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar.

Länk för mer information:
Industriklivet 

Goda exempel

Flera företag deltog för att berätta vad de gjort för pengarna, bl.a. A.J. Dahlbergs Slakteri från vårt område.

Publicerad: 2018-01-26 kl. 09:24

Senast ändrad: 2018-01-29 kl. 16:36