Fokusgrupp Kvalitet - Hållbart företagande

Hur skapar vi möjligheter och hanterar risker i vår föränderliga omvärld?

Ett antal företag samlades i Vänersborg för en fokusgrupp om hur vi skapar möjligheter och hanterar risker i vår föränderliga omvärld.

Till vår hjälp hade vi bjudit in Henrik Frössling, Spira Group AB Utbildning, som berättade om den senaste utvecklingen. Hållbart företagande är ett affärskritiskt område inom många branscher med såväl stora möjligheter som stora risker.

En fråga som diskuterades var hur man kan sikta på att bli ett hållbart företag och bli mer lönsamma. Detta samtidigt som man skall möta förväntningar, följa gällande lagar och regler och att processerna blir effektivare.

På träffen tog Henrik upp såväl interna som externa krav och vi diskuterade även praktiska utmaningar och möjligheter till ökad lönsamhet.

Tack alla deltagare och Henrik för en aktiv och lärorik förmiddag!

 

Publicerad: 2018-11-23 kl. 17:00

Senast ändrad: 2018-11-29 kl. 21:52