SM hjärta SC.jpg

Fokusgrupp Sälj & Marknad - Sälj & Marknad vs Supply Chain

Arbeta i team redan på ett tidigt stadium - båda delarna av företaget är varandras serviceorganisation.

Temat för vår senaste fokusgrupp var Sälj & Marknad vs Supply Chain men Niklas Siversjö, SIVER Growth, döpte om gruppen till Sälj & Marknad ❤ Supply Chain för att påvisa hur man genom ett positivt och effektivt samarbete kan främja kunden.

Representanter från kvalitets-, marknads och inköpsfunktioner fanns på plats och diskuterade igenom förväntningar och hur man ser på olika roller.  Vi kom fram till att det är viktigt att arbeta i team redan på ett tidigt stadium - båda delarna av företaget är varandras serviceorganisation.

Tydlighet och delaktighet är ledorden. Och att skapa förståelse för och ta ansvar för hela värdekedjan leder till bättre samarbete. Men hur kan man då arbeta bättre tillsammans? Några vägar är att involvera flera delar av företaget vid viktiga kundbesök, bjuda in alla delar i organisationen till puls- eller daglig styrnings-möten, ha gemensamma forum samt vid behov ta in extern hjälp.

Tack alla deltagare för en intressant förmiddag!

Publicerad: 2018-10-12 kl. 13:16

Senast ändrad: 2018-10-16 kl. 13:20