2018-04-20-Kollage-Fokusgrupp-produktion.jpg

Fokusgrupp Produktion – Social hållbarhet i praktiken

Den största utmaningen för ledare och chefer idag är att ta hand om människors förmåga att prestera!

På denna träff stiftade vi bekantskap med Cecilia Berlin, forskarassistent på Chalmers, som mycket kunnigt och intresseväckande förmedlade sina kunskaper till oss. Cecilia forskar kring de ekonomiska effekterna av ergonomi och hur olika aktörer kan påverka arbetsplatsdesign.

Målet med hennes forskning är att skapa riktlinjer för framtidens socialt hållbara arbetsplatser. För trots automatisering och digitalisering är människan den viktigaste resursen.

En social hållbar arbetsplats kan på ett kortfattat sätt sägas vara ett sammanhang där bästa möjliga prestation uppnås – UTAN att skada, slösa eller motverka människors förmåga (talang, energi, vilja och kapacitet).

De deltagande företagen fick även möjlighet att prova på att starta upp en CHAI-analys* kopplat till sin egen verksamhet.

 

Tack till deltagande företag för en givande förmiddag!

 

* Aktörsanalysmetoden CHAI (som står för Change Agent Infrastructure) är tänkt att vara en hjälp för att kartlägga de aktörer och bestämmelser som spelar roll i en förändring.
Metoden är lämplig för workshopar med arbetslag som ska planera och bemanna ett förändringsprojekt, och är tänkt att underlätta prioriteringen av vilka som skall bjudas in för att ge input. 

 

 

Publicerad: 2018-04-24 kl. 09:59

Senast ändrad: 2018-04-25 kl. 10:49