INDIGO_besk_webb.jpg

Första träffen i INDIGO

Äntligen är vi igång med INDIGO och 18 januari träffades sex företag tillsammans med Swerea IVF och IUC Väst för att arbeta med digitalisering.

Första tillfället gick av stapeln i Vänersborg och det blev en flygande start med föreläsningar som hölls av Richard Berglund, Swerea IVF.

Förutom föreläsningar har vi under programmets gång även gott om interaktiva moment med gruppövningar och öppna diskussioner. Nätverkande är också en nyckelfaktor under dessa träffar då det finns mycket kunskap hos företagen redan inom digitalisering.

Under den första träffen hamnade vi exempelvis i en mycket intressant diskussion om användandet av sociala medier för att bygga varumärke och nå ut till sina kunder. I INDIGO har vi framförallt ett företag som kommit långt med detta arbete och många av de andra deltagarna var mycket nyfikna på hur arbetet går till och hur man planlägger det för att kunna arbeta konsekvent och metodiskt.

Med första träffen genomförd arbetar vi nästa gång vidare med kartläggning av företagens möjligheter.

 

INDIGO...

... är ett utvecklingsprogram för små och medelstora företag som syftar till att ge en god grundkunskap inom digitalisering och därmed rusta företaget för framtiden. Under programmets gång träffas företagen regelbundet för att nätverka och kartlägga sina möjligheter. I den andra delen av programmet arbetar respektive företag med ett eget case med hjälp av IT-experter som finns som ett bollplank på vägen.

På denna länk hittar du mer information!

Publicerad: 2018-01-23 kl. 10:28

Senast ändrad: 2018-01-23 kl. 12:29