IMG_1032_1170x390px.jpg (1)

En väg till lyckad integration

Som en del i vårt interna CSR-arbete har vi engagerat oss i DoubleCup-projektets nya satsning mot kvinnor och under mars har vi haft två studiebesök på kontoret.

Vi anser att det är viktigt att visa upp hur en arbetsplats ser ut och fungerar och att alla har lika värde oavsett bakgrund. På träffarna byter vi erfarenheter och lär av varandra samtidigt som de nyanlända får en möjlighet att öva sig i det svenska språket och berätta om sig själva.

Det behöver inte vara så avancerat – hittills har vi pratat om olika yrken, erfarenheter, utbildning, seder och vikten av att lära sig simma och cykla. Och skrattat väldigt mycket!

DoubleCup-modellen går ut på att med hjälp av en enkel fika på arbetsplatsen ta ett första steg för ömsesidig kunskap. Att prata med och lära av varandra är bästa sättet till lyckad integration.

Hur arbetar du och ditt företag med integration och jämställdhet? Hör av dig så får vi veta mer!


Kontaktuppgifter och annat om projektet finns på denna hemsida!

 

Förutom vi själva heter våra gäster på fotona Najah Shaban, Inam Alghoul, Raghad Matar och Nour Almardoud, DoubleCup.

Foto: Trollhättans Stad

Publicerad: 2018-03-28 kl. 17:44

Senast ändrad: 2018-08-17 kl. 13:45