CSR Västsverige

IUC Väst har valt att bli medlem i CSR Västsverige för att få mer kunskap om de globala målen och sprida informationen vidare.

IUC Västs medlemmar får genom vårt medlemskap kostnadsfritt prova på alla aktiviteter under ett tillfälle per medlem.
CSR Västsverige är Sveriges största sektorsöverskridande CSR-nätverk och är till för alla verksamheter – stora som små. Organisationen stärker medlemmarnas förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa samt erbjuder kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät.

CSR (Corporate Social Responsibilty) innebär att företag aktivt bidrar till en hållbar utveckling genom att som verksamhet förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa. Ett strategiskt hållbarhetsarbete stärker förmågan att identifiera och förhindra eventuell skadlig inverkan men framförallt, skapar värdeskapande möjligheter för den egna verksamheten och samhället i stort.

Kommande aktiviteter och mer information hittar du här!

 

 

Publicerad: 2018-09-27 kl. 13:49

Senast ändrad: 2018-09-27 kl. 13:51