Anbudsförfrågan - konferenslokal Skaraborg

Förfrågan om Ramavtal för hel- och halvdagskonferens inom Skaraborg.

Bakgrund

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 – 2020-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i regionerna Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IUC Väst äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion.

Inom projektets ramar räknar vi med att genomföra ca 15 hel- och halvdagskonferenser på varierande ställen inom Skaraborg där IDC West blir den operativt ansvariga parten.

Syfte

Den här förfrågan syftar till att låta Er komma in med offert enligt nedanstående specifikation som vi sedan ska kunna avropa konferenser mot under den ovan angivna tidsperioden.

Specifikation för heldagskonferens

 • Konferensrum med projektor, möjlighet till olika möblering, wifi, blädderblock/whiteboard
 • 15-25 deltagare
 • Förmiddagsmacka inkl kaffe och te samt påtår under förmiddagen, lunch samt eftermiddagsfika. Tillgänglighet till frukt och vatten under hela dagen.

Specifikation för halvdagskonferens

 • Konferensrum med projektor, möjlighet till olika möblering, wifi, blädderblock/whiteboard
 • 15-50 deltagare
 • Förmiddagsmacka inkl kaffe och te samt möjlighet till påtår under förmiddagen

Avrop

Avrop gentemot respektive leverantör kommer att göras utifrån vart deltagarna kommer ifrån rent geografiskt. Innebörden blir att konferensanläggningar som får ramavtal kan få en större eller mindre mängd av tillfällena beroende på vart deltagarna kommer ifrån.

Ange i er offert om ni erbjuder följande:

 • Hörselteknisk utrustning
 • Möjlighet till specialkost
 • Tillgänglighet för rullstolsburna
 • Övrig information som ni anser stärker ert erbjudande

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris och erbjudande.

Övriga villkor

 • Vi önskar priset specificerat som ”pris per deltagare” exkl moms. Lokalkostnader etc vill vi således ha inbakade i priset för att lätt kunna jämföra aktörer.
 • Offerten skall innehålla eventuella begränsningar vad gäller antal deltagare ni kan hantera.

Kommersiella villkor

 • Betalningsvillkor: 30 dagar netto
 • Avbokning: Bokad lokal skall kunna avbokas upp till 2 veckor innan aktuellt datum. Vi lämnar uppgifter om exakt antal deltagare samt eventuell specialkost 1 vecka innan.

Fakturering

Faktura skall vara märkt med ”Digiresan” och innehålla nödvändig information angående antal deltagare, datum etc.

Faktura skickas till:

IUC Väst AB
556929-8010 FE 35194
Box 4
373 21 Fagersta

E-faktura till:

5569298010@autoinvoice.se

Vi önskar ert förslag senast

2018-06-08

Frågor? Kontakta

Olle Söderqvist, projektledare
olle.soderqvist@iucvast.se
0762–13 21 52

Publicerad: 2018-05-30 kl. 11:54

Senast ändrad: 2018-06-01 kl. 08:44