Anbudsförfrågan - IT-expert

Förfrågan om coachning av IT-experter i projektet Digiresan.

Bakgrund

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 – 2020-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i delregionerna Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IUC Väst äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion.

Under projektets gång kommer 140 industriföretag aktiveras i individuell coachning och delta på seminarier och nätverksaktiviteter.

Varje företag kommer att välja ut ett case som de vill arbeta med under projektets gång. Bredden i dessa case är väldigt stor och kan handla om t.ex. införande av digital fakturahantering, utökat användande av sitt affärssystem, nya funktioner eller sökoptimering av hemsidan, ”koppla upp en produkt” mm. Anbudsgivarens roll är att vid sidan av den företagscoach som varje företag har kontakt med från IUC/GTC också coacha företaget med mer teknisk expertis inom valt område.

Innehåll i uppdraget

 • Varje företag beräknas kunna erbjudas ca 15 timmar individuell coachning från en
  IT-expert
 • Leverantören matchar intern konsult mot den case-beskrivning som IUC/GTC tillhandahåller från respektive företag
 • Coachning ska företrädelsevis ske via Skype eller motsvarande men möjligheter skall finnas för att besöka coachen i dennes lokaler såväl som att coachen besöker det utvalda företaget
 • Varje coachningsinsats skall dokumenteras (kort summering) och tillhandahållas IUC/GTC
 • Viss koordinering kommer att krävas mellan IUC/GTC:s företagscoach samt er
  IT-expert för att bibehålla en röd tråd
 • IT-experten kan använda en mindre del av tiden för att göra enklare undersökningar för att hjälpa företaget att komma vidare med tex val av teknik. IT-experten får dock EJ bli operativ och företaget får inte använda IT-experten som en intern resurs.

Omfattning av uppdraget

Under projektets genomförande räknar vi med att erbjuda coachningsinsatser för ca 1 300 000 SEK. Vi siktar på att skriva ramavtal med 3-5 leverantörer för att kunna erbjuda deltagande företag en stor bredd av kompetenser. Företagets case kommer att styra vilken leverantör som väljs och i de fall där flera leverantörer som fått ramavtal anses ha likvärdig kompetens förbehåller sig IUC/GTC rätten att välja mest lämplig leverantör i varje enskilt fall.

Upplägg på offerten

 • Vi önskar en kostnad per timme för coachning där dokumentation samt koordinering med IUC/GTC företagscoach ingår.
 • Reskostnader i de fall det blir aktuellt att besöka företaget skall specificeras separat
 • Eventuella övriga kostnader när företaget väljer att besöka anbudsgivaren i dennes lokaler skall särspecificeras
 • Anbudsgivaren skall specificera inom vilka områden som denna primärt kan erbjuda teknisk expertis.

Övriga villkor

Alla leverantörer ska erbjuda ”one way in”. Dvs IUC/GTC har en kontaktperson hos respektive leverantör som matchar intern kompetens mot respektive case. Kostnaden för detta skall också inkluderas i timpriset för coachning.

Kommersiella villkor

 • Betalningsvillkor: 30 dagar netto
 • Samlingsfaktura per kvartal (i fall av stor upparbetad kostnad kan undantag göras)

Fakturering

Faktura skall vara märkt med Digiresan och vara väl specificerad med exempelvis uppgifter om vilka företag som fått coachning samt datum för när dessa skedde.

Faktura skickas till:

IUC Väst AB

556929-8010 FE 35194
Box 4
373 21 Fagersta

E-faktura till:

5569298010@autoinvoice.se

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris och bredd av kompetensområden.

Vi önskar ert förslag senast

2018-04-16

Frågor? Kontakta 

Olle Söderqvist, projektledare

E-post: olle.soderqvist@iucvast.se

Telefon: 0762 – 13 21 52

www.iucvast.se

Publicerad: 2018-03-28 kl. 15:19

Senast ändrad: 2018-03-28 kl. 16:02