Anbudsförfrågan - föreläsning/workshop inom AI och Big Data

Förfrågan om föreläsning/workshop inom AI och Big Data i projektet Digiresan.

Bakgrund

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 – 2020-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i delregionerna Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IUC Väst äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion.

 

Under projektets gång kommer 140 industriföretag aktiveras i individuell coachning och delta på föreläsningar/workshops och nätverksaktiviteter. Föreläsningarna kommer att cirkulera kring 4 olika ämnen inom digitalisering och kommer att vara fristående från varandra. Varje föreläsning kommer att erbjudas 2-3 gånger på varje genomförandeort. Totalt handlar det om ca 10-15 föreläsningsdagar inom de geografiska områden som anges ovan. Varje
föreläsningsämne kommer att handlas upp separat och denna upphandling avser: 
Föreläsning/workshop inom AI och Big data.

Gemensamt för alla föreläsningar/workshops inom Digiresan

 • Inspirera till och ge ny kunskap i ämnet
 • Vara ett ”fönster” mot omvärlden, vad är på gång, var står vi idag, praktiska exempel
 • Visa på nya eller alternativa sätt att göra affärer på med den nya tekniken
 • Föreläsningarna ska bygga på interaktivitet och främja nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
 • Normalt kommer det ca 10-25 deltagare från ett antal företag, som i majoriteten av fallen är små eller medelstora till storleken
 • Leverantören har ansvar för både föreläsning och workshop men IUC/GTC-personal kommer att finnas på plats för att vara värdar för träffen som helhet
 • Vi specificerar inte det exakta innehållet utan ser fram emot ert förslag på upplägg inom det angivna ämnet ovan

Plats

Föreläsningarna kommer att hållas inom respektive region och IUC/GTC står för förtäring och konferenslokaler.

Övriga villkor

 • Offerten skall inkludera eventuella rese och logikostnader som skall vara väl specificerade
 • Normal tid är 9-15 men kan i vissa fall justeras till 10-16 för att undvika övernattningar för föreläsaren
 • Offerten skall innehålla max antal deltagare på tillfällena om en sådan gräns finns
 • Leverantören står för allt innehåll inkl. eventuell dokumentation
 • IUC/GTC står för att boka lokaler och förtäring samt för anmälningar av deltagare
 • Om föreläsningarna visar sig fungera mindre bra mot den tilltänkta målgruppen förbehåller sig IUC/GTC rätten att diskutera upplägget med leverantören och om detta inte hjälper, välja alternativ leverantör

Kommersiella villkor

 • Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter genomförd föreläsning
 • Avbokning: 4 veckor innan aktuellt datum utan avgift
 • Ombokning: 2 veckor innan aktuellt datum utan avgift

Fakturering

Faktura skall vara märkt med Digiresan och vara väl specificerad med t.ex. datum och typ av föreläsning.

Faktura skickas till:

IUC Väst AB

556929-8010 FE 35194
Box 4
373 21 Fagersta

E-faktura till:

5569298010@autoinvoice.se

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris och innehåll. Vi kommer skriva avtal med 1-2 leverantörer.

Vi önskar ert förslag senast

2018-04-20

Frågor? Kontakta 

Olle Söderqvist, projektledare

E-post: olle.soderqvist@iucvast.se

Telefon: 0762 – 13 21 52

www.iucvast.se

Publicerad: 2018-04-06 kl. 19:50

Senast ändrad: 2018-04-06 kl. 19:50