Lysekils kommun

Telefonnummer: 0523-61 31 50

Hemsida: http://www.lysekil.se/naringsliv