Leanutbildning, grund 3,5HP

Vi erbjuder i samarbete med Högskolan Västen grundutbildning motsvarande 3,5HP inom Lean.

 En möjlighet för dig som jobbar ute i ett företag att få en förståelse för de grundläggande principerna i Lean. Denna kurs bygger på dina praktiska kunskaper och erfarenheter som vi kopplar till den teori som finns inom området. Lärare i kursen har egen erfarenhet av arbete i företag som tillämpar leanprinciper. Kursen pågår under ca 17 veckor och består av 7 halvdagsträffar, mest seminarier och ett fåtal föreläsningar, samt ett leanspel som pågår en hel dag. Detta innebär en studietakt på mindre än kvartsfart. 

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-09-18 kl. 13:00

Slutdatum: 2019-01-24 kl. 17:00

Plats: Djupebäcksgatan 21, Trollhättan

Taggar: utbildning, utbildningar,